غدیر

عید ولایت در قرآن

عید ولایت در قرآن

خدای سبحان کمال دین و تمام نعمت را در سایه ولایت اهل بیت(علیهم‌السلام) میداند؛ دینی که ولایت دارد
غدیر در قرآن

غدیر در قرآن

در قرآن کریم آیات فراوانی نتیجه و حاصل پدید آمده از این حادثه، یعنی ولایت علی(علیه‌السلام) را تأیید می کند