جلد اول قرآن و امام علی(علیه السلام)

تطبیق صراط مستقیم به عنوان محور قرآنی وحدت امت اسلامی بر حضرت علی (علیه‌السلام)

تطبیق صراط مستقیم به عنوان محور قرآنی وحدت امت اسلامی بر حضرت علی (علیه‌السلام)

صراط مستقیم به‌عنوان یک مفهوم قرآنی بر مصادیق متعددی منطبق شده است، اینکه چگونه می‌تواند محور وحدت امت اسلامی و منطبق بر یک فرد مشخص به نام امام علی بن ابی‌طالب علیه السلام باشد
بررسی شخصیت امام علی (علیه‌السلام)  در آیه مباهله از منظر فریقین

بررسی شخصیت امام علی (علیه‌السلام) در آیه مباهله از منظر فریقین

آیه مباهله به‌صورت تطبیقی از دیدگاه فریقین بررسی و به شبهات مربوط به آن پاسخ داده شده است.
شخصیت امام علی (علیه‌السلام) از منظر قرآن کریم

شخصیت امام علی (علیه‌السلام) از منظر قرآن کریم

اگر چه نام امام علی(ع) به صراحت در قرآن نیامده است؛ ولی با مراجعه به قرآن کریم، آثار و کتب دینی شیعیان و به اقرار و اعتراف برخی از بزرگان اهل سنت، آیات بسیاری در منزلت، شأن و جایگاه رفیع علی(ع) یا اهل‌بیت(علیهم السلام) نازل شده است
نسخ قرآن از منظر امام علی (علیه‌السلام)

نسخ قرآن از منظر امام علی (علیه‌السلام)

یکی از موضوعات مهم علوم قرآن و علم تفسیر مسئله نسخ قرآن است.