علت کم بودن راویان غدیر (در حال بازنشر)

علت کم بودن راویان غدیر (در حال بازنشر)

اگر حديث غدير واقعيت داشت، پس چرا از ميان آن جمعيت انبوهي كه در مراسم حجة الوداع شركت كرده بودند، تنها 110 نفر از صحابه پيامبر آنرا نقل كرده‌اند؟
اولاً، گروه زيادي از مسلمانان كه اهل مدينه نبودند، در جحفه از پيامبر، صلّي اللّه عليه وآله، جدا شدند و بنابراين نقلي از آنها در تاريخ ثبت نشده است. 
ثانيا، بسياري از كساني كه در سفر حجة الوداع شركت داشتند، اهل نقل روايت و كتابت نبوده اند و راوياني كه اين حديث را نقل كرده اند بطور كلي كساني هستند كه احاديث ديگر پيامبر (صلّي اللّه عليه وآله) در اصول و فروع را نقل كرده اند. خلاصه تمام كساني كه اهل حل و عقد شمرده مي شوند، و از اكابر اصحاب پيامبر مي باشند اين حديث را نقل كرده اند و كمتر واقعه اي به اندازه واقعه غدير خم راوي دارد. 
ثالثا، با توجه به مخالفت شديد با امامت علي عليه السلام، و عداوت و بغض نسبت به ايشان، بخصوص در اوائل حكومت بني اميه، انگيزه هاي زيادي براي كتمان اين حديث وجود داشته است؛ بطوري كه ضبط همين مقدار (تعداد 110 نفر) نيز از امور خارق العاده محسوب مي شود. 
خلاصه انتشار اين حديث با سياستهاي خلفاي جور در تضاد بوده لذا به هر وسيله از نقل آن جلوگيري به عمل مي آورده اند.  

منبع

  •  ناظم زاده قمي، سيداصغر، مظهر ولايت، ص590
  • کتاب غدير و پرسشها، ايزدي، محسن.