تیزر گزیده ای از پیام  حضرت آیت‌الله العظمی شیخ حسین مظاهری زعیم کنگره

تیزر گزیده ای از پیام حضرت آیت‌الله العظمی شیخ حسین مظاهری زعیم کنگره