تیزر گزیده ای از پیام  حضرت آیت الله  العظمی مکارم شیرازی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به کنگره