سید حسین رضازاده، رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی(ع)

سید حسین رضازاده، رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی(ع)

سید حسین رضازاده، رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی(ع):
از عموم بزرگوارانی که در برگزاری این برنامه نهایت تلاش خود را صورت دادند، سپاسگزاریم.
این کنگره حاصل یک کار طولانی‌ مدت یک ساله بوده که امروز به ثمر رسیده و اختتامیه آن برگزار شد.