۱۰۸۲کل آثار ارسالی به کنگره
۶۹پایان‌نامه
۴۷۵مقالات
۳۰۵شعر و ادبیات
۱۳۱کتاب
۱۰۲هنرهای تجسمی