احادیث علوی

احادیث علوی: سعادتمندها و بدبخت‌ها

احادیث علوی: سعادتمندها و بدبخت‌ها

خوشبخت ترين مردم در دنيا كسى است كه از آنچه مى داند، برايش زيان آور است، دورى كند
احادیث علوی: خوشا به حالش!

احادیث علوی: خوشا به حالش!

خوشا به حال كسى كه موفّق به طاعت خداوند شود و اخلاقش نيكو گردد و كار آخرتش را پاس بدارد!
احادیث علوی: خوش‌گمانی

احادیث علوی: خوش‌گمانی

خوش‌گمانی، از ويژگي‌هاى خردمندان است.
احادیث علوی: رعایت عهد و پیمان

احادیث علوی: رعایت عهد و پیمان

به خدا يقين ندارد، كسى كه عهد و پيمان خود را رعايت نكند.
احادیث علوی: اصلاح کار مردم

احادیث علوی: اصلاح کار مردم

کوشش در اصلاح کار مردم، از کمال خوشبختی است.
احادیث علوی: ذخیره‌هایی به نام صدقه و وقف

احادیث علوی: ذخیره‌هایی به نام صدقه و وقف

صدقه و وقف دو ذخيره اند، آنها را براى روز خودشان (قيامت) نگهدارید.
احادیث علوی: دوست واقعی

احادیث علوی: دوست واقعی

دوست، دوست واقعی نخواهد بود، مگر آن كه از دوستش در سه حال مراقبت کند: در سختی‌‏اش ، در غيبت او و پس از مرگش
احادیث علوی: کار با سود زیاد!

احادیث علوی: کار با سود زیاد!

بر تو باد به نیکی (به دیگران) كه آن بهترين كشت و سود آورترين كالاست.
احادیث علوی:  آفت رضایت از خود

احادیث علوی: آفت رضایت از خود

آن که از خویش راضی است، عیبش از او پوشیده خواهد ماند.