معرفت علوی

واژه وصی در فرهنگنامه غدیر

واژه وصی در فرهنگنامه غدیر

وصی در لغت:کسی که وصیت کننده او را برای اجرای وصیت خود تعیین کند
واژه وزیر در فرهنگنامه غدیر

واژه وزیر در فرهنگنامه غدیر

على عليه السلام پيامبر نيست; اما وزير است. وزير براى چه شخصيّتى؟
عبارت یا ایها الرسول بلغ در خطبه غدیر

عبارت یا ایها الرسول بلغ در خطبه غدیر

سند شناسی عبارت یا ایها الرسول بلغ در خطبه غدیر
خلافت امام علی (ع) از زبان حسن بصری

خلافت امام علی (ع) از زبان حسن بصری

حسن بصری از یاران و صحابه پیامبر که احادیث و روایات بسیاری را از امام علی (ع) نقل کرده است
فضایل امام علی  (ع)  در کلام امیرالمومنین

فضایل امام علی (ع) در کلام امیرالمومنین

بالاترین فضیلت امام علی (ع) در قرآن در آیات 17 سوره هود و 43 سوره رعد بیان شده است
علل جنگهای سه گانه امام علی (ع)

علل جنگهای سه گانه امام علی (ع)

علل جنگهای داخلی در زمان حکومت امام علی (ع)
کشاورزی در سیره  امام علی (ع)

کشاورزی در سیره امام علی (ع)

کشاورزی، یکی از مهمترین مولفه های اقتصاد هر کشوری است و کشاورزان، بازوی محرکه این مولفه در اقتصاد است
دلایل شکل گیری حکومت  امام علی (ع)

دلایل شکل گیری حکومت امام علی (ع)

امام علی (ع) شایسته ترین فرد برای تصدی حکومت است و شایستگی اش از جانب خدای سبحان تایید شده است
منابع درآمدی امام علی (ع) از هجرت تا رحلت پیامبر (ص)

منابع درآمدی امام علی (ع) از هجرت تا رحلت پیامبر (ص)

امام علی (ع) آغاز گر فعالیت های اقتصادی از نقطه صفر و پس از مدتی رسیدن به بالاترین کارایی اقتصادی است