اخبار

بیانیه پایانی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

بیانیه پایانی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

بیانیه پایانی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (علیه السلام)
فراخوان معرفی و انتخاب همیاران رسانه‌ای کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

فراخوان معرفی و انتخاب همیاران رسانه‌ای کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

فراخوان معرفی و انتخاب همیاران رسانه‌ای کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی(ع)
افتتاح نمایشگاه آثار هنرمندان کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

افتتاح نمایشگاه آثار هنرمندان کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

افتتاح نمایشگاه آثار برجسته هنرمندان در نگارستان امام خمینی (ره) اصفهان