اشعار

قصیده واقعه جنگ جمل از ابن ابی الحدید

قصیده واقعه جنگ جمل از ابن ابی الحدید

قصیده چهارم کتاب القصائد السبع العویات در واقعه جنگ جمل از ابن ابی الحدید
قصیده اوصاف امام علی (ع)

قصیده اوصاف امام علی (ع)

قصیده هفتم کتاب القصائد السبع العویات در اوصاف امام علی (ع) از ابن ابی الحدید
قصیده وصف و مدح امام علی (ع)

قصیده وصف و مدح امام علی (ع)

قصیده ششم کتاب القصائد السبع العویات در وصف و مدح امام علی (ع) از ابن ابی الحدید
قصیده وصف امام علی (ع)

قصیده وصف امام علی (ع)

قصیده پنجم کتاب القصائد السبع العویات در وصف امام علی (ع) از ابن ابی الحدید
قصیده ذکر فتح خیبر از ابن ابی الحدید

قصیده ذکر فتح خیبر از ابن ابی الحدید

قصیده اول کتاب القصائد السبع العویات در ذکر فتح خیبر از ابن ابی الحدید
شعر درباره امام علی (ع) با عنوان علی با نامی زيبا در عرش از حجت الاسلام سیدفضل الله رضازاده

شعر درباره امام علی (ع) با عنوان علی با نامی زيبا در عرش از حجت الاسلام سیدفضل الله رضازاده

يا علي نام تو بر عرش برين جا دارد***كه چنين در همه جا جلوه‌ي زيبا دارد
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از عباس شاهزیدی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از عباس شاهزیدی

انوار شب قدر گرفته است جهان را ؟؟؟ یا قدر علی داده فضیلت رمضان را