دیدگاه سیاسی

شيوه برخورد امام علی (ع) با ياران

شيوه برخورد امام علی (ع) با ياران

شیوه معاشرت حضرت علی علیه السلام الگوی کامل انسانیت با اطرافیان ویارانش
استراتژی نظامی امام علی (ع)

استراتژی نظامی امام علی (ع)

امام می جنگد تا آن که جامعه از منافقین و زورگویان و ستمگران پیراسته شود.
 جنگ صفین در نهج‌البلاغه

جنگ صفین در نهج‌البلاغه

جنگ صفین از مهمترین نبردهای زمان خلافت امام علی علیه السلام بود