احکام صادره

انتصاب دکتر محمدحسین ریاحی به عنوان  اعضای کمیته علمی کنگره

انتصاب دکتر محمدحسین ریاحی به عنوان اعضای کمیته علمی کنگره

انتصاب دکتر محمدحسین ریاحی اعضای کمیته علمی کنگره
انتصاب دکتر ستوده نیا به عنوان اعضای کمیته علمی کنگره

انتصاب دکتر ستوده نیا به عنوان اعضای کمیته علمی کنگره

دکتر محمدرضا ستوده نیا اعضای کمیته علمی کنگره
انتصاب دکتر محمدصالح طیب‌نیا به عنوان اعضای کمیته علمی  کنگره

انتصاب دکتر محمدصالح طیب‌نیا به عنوان اعضای کمیته علمی کنگره

دکتر محمدصالح طیب نیا به عنوان اعضای کمیته علمی کنگره
انتصاب دکتر حمیدرضا چاکری به عنوان مسئول هماهنگ کننده کنگره در تهران

انتصاب دکتر حمیدرضا چاکری به عنوان مسئول هماهنگ کننده کنگره در تهران

دکتر حمیدرضا چاکری به عنوان اعضای کمیته علمی و مسئول کنگره در تهران
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین جعفر عمادی عضو کمیته علمی کنگره

انتصاب حجت الاسلام و المسلمین جعفر عمادی عضو کمیته علمی کنگره

حجت الاسلام و المسلمین جعفر عمادی عضو کمیته علمی کنگره
 انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مهدی انصاری قمی عضو کمیته علمی کنگره

انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مهدی انصاری قمی عضو کمیته علمی کنگره

انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مهدی انصاری قمی عضو کمیته علمی کنگره
انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید احمد سجادی عضو کمیته علمی کنگره

انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید احمد سجادی عضو کمیته علمی کنگره

حجت الاسلام دکتر سید احمد سجادی از اعضای کمیته علمی
انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد علی رضایی به سمت دبیر علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد علی رضایی به سمت دبیر علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

با حکم دبیر اجرایی کنگره ،حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی رضایی به سمت دبیر علمی منصوب شد