غدیر در تاریخ

تابعین راوی غدیر

تابعین راوی غدیر

تابعین که غدیر خم را بیان کرده‌اند
 صحابی راوی غدیر

صحابی راوی غدیر

صحابه‌ای که واقعه غدیر خم را روایت کرده‌اند؛ ازجمله، اسماء، ابوحمزه و ...
زنان راوی غدیر

زنان راوی غدیر

مهمترین راویان حدیث غدیر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و دیگر زنان از جمله
موقعیت جغرافیایی غدیرخم

موقعیت جغرافیایی غدیرخم

جغرافي نويسان و مورخین، محل غديرخُم را بين مكه و مدينه تخمین زده اند