اوصاف و اسامی روز عید غدیر

اسامی عید غدیر

اسامی عید غدیر

یکی از روزهایی که در اسلام برای تعظیم آن، از شیوه نامگذاری بهره گرفته شده غدیر است
اوصاف غدیر در روایات

اوصاف غدیر در روایات

در اين مقاله به 70 وصف از روز غدير بنا بر روايات با ذكر منبع مي پردازيم.