برگزاری جشن  عید غدیرخم

برگزاری جشن عید غدیرخم

سلام اي دل ز ولايت علي شادي كن
احساس غرور و فخرو آزادي كن

بادسته گلي پراز درود و صلوات
از روز غدير شاديش يادي كن. 

 زمان:  9 صبح 29 مرداد ماه 1398 

مکان: اصفهان،خیابان نشاط، نبش فرشادی، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت «علیهم السلام»