مسئول کمیته آثار ادبی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) منصوب شد

مسئول کمیته آثار ادبی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) منصوب شد

به گزارش دبیرخانه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین امام علی(ع) با موضوع تبیین سیره و خصائص امیرالمؤمنین استاد عالی مقام عباس شاهزیدی به عنوان مسئول کمیته اشعار - آثار ادبی معرفی شدند 
از اهم وظایف محوله به ایشان می توان به مدیریت و سازماندهی و نشست هایی با انجمن های ادبی و شعرا در مراکز ادبی و فرهنگسراها و دانشکده های ادبیات در راستای تشریح محورهای فراخوان و برنامه ریزی جهت همکاری همه گروه های جامعه در راستای مشارکت در این فراخوان علمی، ادبی و هنری  اشاره کرد. همچنین درخصوص انتخاب کمیته انتخاب و داوری جهت بررسی آثار رسیده، معرفی حائزین رتبه های اول، دوم و سوم در بخش آثار ادبی جهت تجلیل و اهداء جوایز به منتخبین آثار بیان نمود.
عباس شاهزیدی متخلص به خروش اصفهانی از شعرا و ادبای شاخص در جامعه ادبی کشور می باشند 
وی فعالیت ادبی خود را در نوجوانی آغاز و از محضر بزرگانی چون استاد منوچهر قدسی از شاگردان استاد فقید جلال الدین همایی و استاد محمد علی صاعد اصفهانی و استاد خسرو احتشامی کسب فیض نمود و از سال 1373 بطور جدی شعر را دنبال کرد و سال هاست در زمینه آموزش کارگاهی و نقد شعر در انجمن های ادبی فعالیت داشته و هم اکنون مسئولیت انجمن شعر  جوان وابسته به حوزه هنری را به عهده دارد که هر هفته عصر های شنبه در محل خانه هنرمندان در خیابان آبشار دائر می باشد
 اشعار-مصاحبه هاومقالات ادبی ازوی دربسیاری ازجراید و مجلات به چاپ رسیده است از جمله آثار وی به شرح ذیل می باشد:
  • در حوالی اشراق 1385 ناشر گفتمان اندیشه مرکزادبی قلمستان
  • به کسی دل باخته ام 1388 نشر تکا تهران (توسعه کتاب ایران)
  • گزیده ی شعر دفاع مقدس 1390
  • پرسه های بی پایان 1391 انتشارات فصل پنجم تهران
  • این شعرمراکُشت..."شعرهای آیینی-نشرجمهوری تهران 1394نامزد فلم زرین
  • دوبیتی های من عین لهوف است..نشرجمهوری 1395بامقدمه دکترسنگری-کتاب سال عاشورایی
  • از نقش جهان تا شاه جهان- سفرنامه ادبی به هندوستان
  • مقاله عالمان شاعر وشعر عالمانه 1388
  • مقاله جریان شعر در تاریخ مکتب اصفهان نشر سوره 1393