ارسال آثار  به دبیرخانه کنگره از طریق ایمیل

ارسال آثار به دبیرخانه کنگره از طریق ایمیل

 به گزارش دبیر خانه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)  در راستای تسهیل در امر مشارکت فرهیختگان گرامی در ارسال آثار خود، از این پس محققین می توانند با ارسال مشخصات و شماره تماس ؛ آثار خود را به صورت مستقیم به نشانی info@ahlolbait.com ارسال نمایند.
این دبیرخانه پس از ثبت آثار شما،کدرهگیری که نشان از ثبت موفقیت آمیز اثر شما بوده است را به ایمیل شما ارسال می نماید.
شایان ذکر است مهلت ارسال آثار به کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) 10 آبانماه 1398 می باشد.