تیزر گزیده ای از پیام حضرت آیت الله العظمی سبحانی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام حضرت آیت الله العظمی سبحانی به کنگره