تیزر گزیده ای از پیام آیت الله العظمی نوری همدانی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام آیت الله العظمی نوری همدانی به کنگره