تیزر گزیده ای از پیام  حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی به کنگره