معرفی کتاب فضائل امام علی (ع) در سیره ابن هشام، تاریخ طبری و تاریخ یعقوبی

معرفی کتاب فضائل امام علی (ع) در سیره ابن هشام، تاریخ طبری و تاریخ یعقوبی

با توجه به نقش والا و برجسته علی بن ابی طالب (ع) در تقویت و تداوم آرمانهای توحیدی و مجاهدتهای بی نظیر آن حضرت در حمایت از رسالت محمدی (ص)، با بررسی برخی از مهمترین منابع تاریخ اسلام (سیره ابن هشام، تاریخ طبری و تاریخ یعقوبی) فضایل و منزلت آن امام همام  از لابلای این آثار استخراج و این کتاب ارزشمند تدوین شده است.
 این کتاب توسط مؤلف ارجمند آقای محمدحسین ریاحی در چهار فصل تهیه و تنظیم گردیده است. ناشر این کتاب موسسه فرهنگی امام عصر(ع) می باشد که در سال 1379 آن را به زیور چاپ آراسته است.
عناوین کتاب عبارتند از :
  • فصل اول : فضایل امام علی بن ابیطالب(ع)‌در سیره ابن هشام
  • فصل دوم:‌فضایل امام علی بن ابیطالب (ع) در تاریخ طبری
  • فصل سوم : فضایل امام علی بن ابیطالب (ع)‌ در تاریخ یعقوبی
  • فصل چهارم:‌معرفی تاریخ یعقوبی و علل وسعت اخیار و....