معرفی کتاب دیوان  اشعار امام علی (ع)

معرفی کتاب دیوان اشعار امام علی (ع)

دیوان امام علی تالیف: قطب الدین ابوالحسن محمدبن الحسین بن الحسن بیهقی نیشابوری کیدری مجموعه اشعاری به زبان عربی که منسوب به امام علی(ع) است و تعداد اشعارش در گردآوری‌های مختلف از ۱۹۰ تا ۵۰۶ قطعه متغیر است.موضوعات دیوان شامل مباحث اخلاقی، اعتقادی و حماسی می‌باشد.. قدیمی‌ترین چاپ‌های دیوان به گفته آقا بزرگ تهرانی عبارتند از چاپ بولاق مصر در ۱۲۵۱ هجری و چاپ تهران در ۱۲۸۴. ترجمه فارسی این اشعار در کنار متن عربی آن ارائه گردیده است. این کتاب توسط انتشارات اسوه به چاپ رسیده است. تصحيح، ترجمه، مقدمه، اضافات و تعليقات اين اثر توسط آقاي دكتر ابوالقاسم امامي انجام شده است.
فهرست بخشهای کتاب عبارتند از :
  • مقدمه شعر امام علی (ع)‌و پیشینه تدوین سروده های او از آغاز تا امروز
  • متن عربی دیوان امام علی (ع)‌و ترجمه فارسی آن
  • تعلیقات: یادداشت هایی پیرامون سنجش روایت ها و کاست و فزود قطعه ها و بیت ها و لخت ها و سنجش ضبط واژگان و نسخه بدلها
  • فهرست منابع
  • فهرست عناوین متن دیوان و عنوانهای ترجمه فارسی آن