معرفی کتاب نهج البلاغه سلام

معرفی کتاب نهج البلاغه سلام

کتاب نهج البلاغه سلام اثر سیدمهدی طباطباپی کتابی است که اطلاعات کافی را پیرامون نهج البلاغه در اختیار مخاطبین قرار می دهد موضوعات این کتاب شامل مباحثی پیرامون خطبه های نهج البلاغه-چرا باید نهج الباغه را بخوانیم این کتاب توسط انتشارات نگین در سال 1398 به چاپ رسیده است تیراز‌این کتاب رد 1000 نسخه می باشد .
فهرست بخشهایی از کتاب عبارتند از :‌
  • نهج البلاغه چیست؟
  • مطالب نهج البلاغه از چه کسی است.
  • نهج البلاغه حاوی چه مطالبی است .
  • چرا باید نهج البلاغه خواند؟
  • چگونه نهج البلاغه را بخوانیم
  • آثار و نتایج خواندن و انس گرفتن با نهج البلاغه چیست؟
  • جامعه نهج البلاغه چه جامعه است ؟