دکتر محمدعلی طهرانچی ریس دانشگاه آزاد اسلامی: باید در نگاه تربیتی به تاریخ توجه ویژه ای شود

دکتر محمدعلی طهرانچی ریس دانشگاه آزاد اسلامی: باید در نگاه تربیتی به تاریخ توجه ویژه ای شود

دکتر محمد علی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درافتتاحیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) گفت:  یکی از نکات مهم اصول تعلیم و تربیت در دانشگاه این است که باید در تربیت به تاریخ و تجربه آن نیز توجه شود، مهربانی در تربیت یکی از ارکان تربیت ما در دانشگاه است.

ایشان ادامه داد:تفکر معیشتی به عنوان یک لازمه برای جوانان به شمار می‌رود و این در حالی است که در این بخش فصای مجازی دارای اهمیت است.