پیام  دکتر نجفی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در افتتاحیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

پیام دکتر نجفی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در افتتاحیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

 دکتر نجفی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در افتتاحیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) ضمن خوشامد گویی به مهمانان این کنگره از مدیران استان، امام‌جمعه موقت اصفهان، رییس دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران موسسه اهل بیت (ع) بیان کرد:
 امیدوارم به برکت امام علی (ع) با برگزاری این کنگره ها شاهد نعمت های فراوان در دانشگاه و شهر اصفهان باشیم و بتوانیم از ثمرات این همایش در حوزه های فرهنگی و علوم انسانی استفاده کنیم.