سخنرانی سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

سخنرانی سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
حضرت علی(ع) فردی مردم‌دار و با تقوا بودند و  پایه حکومت را امنیت می‌دانستند. حضرت علی(ع) اهتمام نسبت به وضع معیشتی مردم را اولویت قرار داده‌اند.
حضرت علی(ع) به راه حل مشکلات آگاه بودند و محور اصلی دوره زمامداری حضرت (ع) عدالت بود.