تقدیر از آثار هنری برگزیده در کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

تقدیر از آثار هنری برگزیده در کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

 آیین اختتامیه آثار هنری کنگره بازخونی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)‌که در عصر دوشنبه 30 دی ماه 98 در نگارستان امام خمینی (ره)‌اصفهان برگزار گردید با تجلیل از نفرات برگزیده در بخش آثار هنری پایان یافت.ا
اسامی تجلیل‌شدگان در بخش هنرهای تجسمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین (ع) امام علی(ع)؛
 •  محمدرسول حسن یار(نگارگری) 
 • رضا بدرالسماء( نگارگری) 
 •  میرسید علی ظهیرالاسلام (خوشنویسی) 
 • محمد موحدیان عطار (گرافیک) 
 • سعید طباطباییان (خوشنویسی) 
 • مجید ملک زاده (معرق و مشبک فلز) 
 •  محمدتقی حدت  (نقاشی) 
 • رجبعلی راعی(قلمزنی نقش برجسته) 
 • دکتر علی فرزانه (خوشنویسی نستعلیق) 
 • مهدی عطریان (خوشنویسی) 
 •  خانم الهه مهدیان (رشته قلم زنی) 
 • مهدی فروزنده (خوشنویسی) 
 • خانم فیض الهی(مینیاتور مینیاتور) 
 •  استاد مهدی(خوشنویسی) 
 •  استاد مصطفی شعرباف (نقاشی) 
 • استاد علی مقارن عسکری(خوشنویسی) 
 • استاد مرضیه صدیقی (خوشنویسی) 

اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) اختتامیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)