امام علی (ع) :‌در شگفتم از کسی که  مرگ را ...

امام علی (ع) :‌در شگفتم از کسی که مرگ را ...

امام علی (علیه السلام)
در شگفتم از کسی که مرگ را فراموش می کند در حالی که مردگان را می بیند