امام علی (ع):‌ از کسانی مباش که بدون عمل

امام علی (ع):‌ از کسانی مباش که بدون عمل


امام علی (علیه السلام)
از کسانی مباش که بدون عمل امید به آخرت دارند و با آزروهای دور و دراز توبه را با تاخیر می اندازند