ثبت نام و ارسال کتاب

ثبت نام و ارسال کتاب

شیوه پذیرش کتاب

  • کتاب هایی که مراحل تائیدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بطور کامل گذرانده باشند، پس از انتخاب توسط کمیته علمی به بخش مسابقه راه پیدا خواهند کرد.
  • کتاب های ارسالی باید دارای شناسنامه، شابک باشد.