پیام  حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی درباره هزار و چهارصدمین سال شهادت امام علی (ع)

پیام حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی درباره هزار و چهارصدمین سال شهادت امام علی (ع)

ختم کلام به یک کلمه که برای همیشه هر غیرت‌مندی بسوزد هر کس هم غیرت ندارد، برود پی کارش
امام ششم (ع) فرمود: احدکم هر یک از شما بی استثنا عالم، عامی، وزیر، شریف دو تا شاهد داشته باشد به حقش می‌رسد. فرمود امیرالمؤمنین (ع) دوازده هزار شاهد داشت، حقش پایمال شد.
بر همچو غریبی، بر همچو مظلومی وظیفه اهل علم و حکمت چیست؟
 هر قدرتی که دارید صرف کنید حق علی را احقاق کنید.
دفع شبهات کنید مبانی این محکمه باید به مردم برسانید. رحم الله من احیا امرنا نجی فرد فرد شما باشیم.