کتاب از پارسايان برايم بگو

کتاب از پارسايان برايم بگو

اطلاعات کتاب
نام نویسنده: جمال الدین دین پرور
انتشارات: بنیاد نهج البلاغه
سال انتشار: 1377

کتاب در یک نگاه

خطبه‏ ى «همام» از خطبه ‏هاى معروف نهج‏ البلاغه است كه در آن سيماى پرهيزگاران و ترسيم جمال متقين، از زبان امام اميرالمومنين على عليه‏السلام بيان شده است.«همام» از ياران زاهد و اهل سير و سلوك امام بوده است، كلمه‏ ى «همام» از ريشه‏ ى لغوى «همم» است، بمعناى كسى كه تصميم هر كارى بگيرد آن را به انجام رساند و تا آن را تمام و كمال نكند رها نكند. در این کتاب به شرح خطبه متقین، نشانه های متقین، و تقوا را در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به رشته تحریر در آورده است