کتاب غدیر در شعاع تاریخ

کتاب غدیر در شعاع تاریخ

اطلاعات کتاب: 

نویسنده:محمدتقی رهبر
زبان: فارسی
موضوعات: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23قبل از هجرت-40ق، غدیر خم 

بعضی از عناوین این کتاب عبارتند از : حدیث دار، حدیث منزلت، حدیث غدیر، آیه تبلیغ و مساله ولایت