چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع)

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از سوده صرافچی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از سوده صرافچی

یک هزار و چهارصد سال است که زمین و زمان نفس گیر است ***ابرها هم همیشه منقلب اند ، آسمان گریه دار و دلگیر است
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از حاج غلامرضا سازگار

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از حاج غلامرضا سازگار

چهارده صده بگذشت از شهادت تو *** هنوز کعبه بود کعبه ولادت تو
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از علی پاکدامن

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از علی پاکدامن

شیعه با عشق امام خود قیامت می کند***با کلام وحی اثبات امامت می کند
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محمدرضا کاکایی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محمدرضا کاکایی

مخزن الاسرار عشق را باید به چشم میثم تمار دید ***واقف سرّ شد ، علی را مخزن الاسرار دید
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محسن ناصحی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محسن ناصحی

چهارده قرن غم بار امانت ***به مسجد می رود معنا کند روح عبادت را
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از فضل الله شیرانی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از فضل الله شیرانی

گذشت چهارده قرن از روز خونین *** هر کسی دست تولّا زد به دامان علی
شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از عباس شاهزیدی

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از عباس شاهزیدی

انوار شب قدر گرفته است جهان را ؟؟؟ یا قدر علی داده فضیلت رمضان را