اتمام حجت امام رضا (ع) و غدیر

اتمام حجت امام رضا (ع) و غدیر

1. شرایط خاص زمانی امام رضا علیه السلام و منطقه خراسان که مرکز علمی مخالفان بود اقتضاء می کرد که احادیث با استناد به پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شود. لذا آن حضرت حدیث غدیر را با سند متصل از پدرشان موسی بن جعفر از امام صادق از امام باقر از امام سجاد از امام حسین از امیرالمؤمنین علیهم السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کردند که فرمودند: «مَن کُنتُ مَولاهُ فَعَلیًّ مَولاهُ» 
2. در روزهای اول ورود امام رضا علیه السلام به شهر مرو در خراسان مردم بحثهای زیادی درباره امامت مطرح کرده بودند و بخصوص در روز جمعه در مسجد جامع شهر جمع شده بودند و در این باره صحبت می کردند. وقتی این خبر به حضرت رسید تبسمی کرده فرمود: ... «خداوند در حجة الوادع که آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله بود آیه (لْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا) را نازل کرد ... پیامبر صلی الله علیه و آله از این جهان نرفت مگر آنکه ... علی علیه السلام را عَلَم و امام برای آنان منصوب فرمود.»