تمدید ارسال آثار به دبیرخانه کنگره

تمدید ارسال آثار به دبیرخانه کنگره

اطلاعیه دبیرخانه کنگره
با توجه به درخواست جمعی از محققین و موافقت دبیر علمی کنگره دکترمحمدعلی رضایی، تاریخ دریافت آثار تمدید شده و تا تاریخ 30 آبان ماه 1398 ادامه خواهد داشت.