۱ روز تا برگزاری ختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) در موسسه اهل البیت (ع)

۱ روز تا برگزاری ختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) در موسسه اهل البیت (ع)

مکان برگزاری اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)‌:


اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی(ع)‌در روز پنج شنبه 26 دی ماه 98 در سالن همایشهای بین المللی موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)‌ اصفهان واقع در خیابان نشاط-خیابان فرشادی- موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)‌ برگزار خواهد شد. 

 سالن  همایش های بین المللی خدیجه کبری (س) موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)‌ اصفهان