ثبت نام پنل علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

ثبت نام پنل علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

فرم ثبت نام پنل علمی
پژوهشگران و محققین گرامی می توانند با مشاهده کمیسیون ها و پنل ها موضوع مورد علاقه خود را انتخاب و در فرم ثبت نام کنند