حجت الاسلام کاشانی: نباید در مقابل اهانت به پیامبر اکرم (ص) سکوت نمود

حجت الاسلام کاشانی: نباید در مقابل اهانت به پیامبر اکرم (ص) سکوت نمود


منبع:‌برنامه سمت خدا