پیام امام رضا(ع) به عبدالعظیم حسنی و توصیه‌های ایشان به شیعیان

پیام امام رضا(ع) به عبدالعظیم حسنی و توصیه‌های ایشان به شیعیان