برگزاری مراسم عرفه (با رعایت پروتکلهای بهداشتی)

برگزاری مراسم عرفه (با رعایت پروتکلهای بهداشتی)

سلام بر عرفه که جانمان را به رایحه و خنکای نسیم نوازش می دهد . . .
روز عرفه، بر عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند
و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به دعا و نیایش متوسل می شوند، خجسته باد.

وعده دیدار: روز عرفه
مکان: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت «علیهم السلام» اصفهان 
زمان: 4 الی 7 بعدازظهر