برگزاری اولین جشنواره استانی آوای غدیر

برگزاری اولین جشنواره استانی آوای غدیر

مَن کُنتُ مَولاه فَهذا عَلىٌّ مَولاه

اولین جشنواره استانی آوای غدیر

تکخوانی                    مداحی                          نقالی                        دکلمه خوانی

آخرین مهلت ارسال آثار:   چهارشنبه 13 مردادماه سال جاری
اختتامیه: جمعه 15 مردادماه

راه های ارتباطی: 09334110082