مراسم عزاداری در نوزدهم ماه رمضان هزار و چهارصدمین سال شهادت امام علی (ع)

مراسم عزاداری در نوزدهم ماه رمضان هزار و چهارصدمین سال شهادت امام علی (ع)

در ایام و لیالی پر فیض ماه رمضان محافل سوگواری و عزاداری هیئات مذهبی در  بیت حضرت آیت الله حاج سیدحجت موحد ابطحی ارادت خود را به امیرالمومنین امام علی (ع) با برپایی مراسم سوگواری و نوحه خوانی در عزای پیشوای متقیان امیرالمومنین امام علی(ع)  پرداختند. 


ﻣﺮاﺳﻢ وﻳﮋه ﺷﺐ ۱۹ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن شامگاه جمعه سوم خرداد ماه ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ادعیه وارد شده و مراسم مداحی ﺗﻮﺳﻂ ذاکران اهل ﺑﯿﺖ (ع) و همچنین سخنرانی درباب فضایل امام علی(ع)  و گرامیداشت هزار و چهارصدمین سال شهادت امام علی(ع) انجام پذیرفت.