شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محسن درویش

شعر چهاردهمین قرن شهادت امام علی (ع) از محسن درویش

خادم درگاه حیدر علیه السلام


هر که از جان خادم درگاه حیدر می شود
از تمام پادشاهان جهان سر می شود 

در سر عاشق در آن محفل که ذکر یا علیست
شوق دیدار نجف چندین برابر می شود 

هر کسی با هر مرام و مسلکی، دارد به دل
مهر او را ذره ای، با ما برادر می شود

چونکه نامش را به روی تکه سنگی حک کنند
ارزش آن بیشتر از لعل و گوهر می شود 

در دعای خود چنین گفتیم یا رب باز هم
سجده بر خاک نجف بر ما میسر می شود 

هر زمان که می نشیند روی لب نام علی
در دهان تبدیل به قند مکرر می شود 

بردن نامش به عنوان امیر المؤمنین
باعث خشنودی قلب پیمبر می شود 

عاشقی می گفت که، چون نام فرزندم علیست
تا صدایش می زنم منزل معطر می شود 

چون خدا تقدیر عالم را به دست او نهاد
آنچه می خواهد علی بر ما مقدر می شود 

شیعیان از غربت و تنهایی مولای خود
چارده قرن است که، چشما نشان تر می شود

خوش به حال آن کسی که قسمتش دیدار او
روز محشر در کنار حوض کوثر می شود 

محسن درویش
(اصفهان)