وصایت

مناظره امام علی (ع) با جاثلیق دانشمند مسیحی

مناظره امام علی (ع) با جاثلیق دانشمند مسیحی

دانشمند مسيحي روي خود را به سوي علي (ع) برگردانيد وگفت: اي جوان! ما در کتابهاي پيامبران (ع) يافته ايم: خداوند هيچ پيامبري رانمي فرستد،
بررسي تطبيقي جانشيني و وصايت در قرآن و عهدين

بررسي تطبيقي جانشيني و وصايت در قرآن و عهدين

وصايت، امري الاهي است كه در كنار نبوت و به منظور تكميل رسالت مطرح ميشود
کلمه مولی از دیدگاه اهل سنت

کلمه مولی از دیدگاه اهل سنت

حدیث غدیر از احادیثی است که تواتر آن را بزرگان و دانشمندان علم رجال و حدیث اهل سنت تأیید کرده اند
وصایت در کتب روایی

وصایت در کتب روایی

معانی وصایت در کتب روایی نظیر جامع الاخبار و احتجاج
معانی وصایت در تفاسیر

معانی وصایت در تفاسیر

آیات وصایت و تفاسیر مربوط به آن