اطلاعیه شماره 5:‌ ارسال کتب مقالات منتخب هیئت داوران

اطلاعیه شماره 5:‌ ارسال کتب مقالات منتخب هیئت داوران

به گزارش دبیرخانه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)، پس از انتشار 17 جلد از آثار مکتوب کنگره، دبیرخانه نسبت به ارسال کتاب های ویژه محققین و پژوهشگرانی که مقالات آنها در نسخه مربوطه چاپ شده است، اقدام نموده است.
این آثار برای بیش از 200 نفر از صاحبان مقالات پذیرفته شده توسط اداره پست استان اصفهان ارسال گردیده است.

کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)
کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی(ع) در روزهای چهارشنبه25 دیماه (افتتاحیه کنگره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان) و اختتامیه کنگره  26 دی 1398 در موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)‌ برگزار گردید. دبیر خانه کنگره از تاریخ دهم خرداد الی 30 آبانماه شروع به اعلام فراخوان و دریافت آثار در ۳۴ محور در بخشهای مقاله(475اثر)-پایان نامه(69اثر)-کتاب(131اثر)-شعر(305اثر)- هنرهای تجسمی (102اثر)انجام داد.در مجموع  ۱۰۸۲ اثر به دبیرخانه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)‌ ارسال شد. بعد از ارزیابی اولیه، و نهایی و معرفی آثار برگزیده  مقالات منتخب در کتاب کنگره مقالات منتشر شد.