امام علی (ع) در آیینه شعر

امام علی (ع) در شعر اقبال لاهوری

امام علی (ع) در شعر اقبال لاهوری

مسلم اول شه مردان علی***عشق را سرمایه ی ایمان علی
امام علی (ع) در شعر سعدی

امام علی (ع) در شعر سعدی

کس را چه زور و زهره که وصف علی کند***جبار در مناقب او گفته هل اتی
امام علی (ع) در شعر عطار نیشابوری

امام علی (ع) در شعر عطار نیشابوری

ز مشرق تا به مغرب گر امامست***امیرالمؤمنین حیدر تمامست
امام علی (ع) در شعر عطار نیشابوری

امام علی (ع) در شعر عطار نیشابوری

خواجهٔ حق پیشوای راستین***کوه حلم و باب علم و قطب دین
 اوصاف امام علی (ع) در شعر

اوصاف امام علی (ع) در شعر

علی امام مبین، آسمان دان شو دین***شه زمان و زمین، آفتاب عرش محل
 شعر علی (ع) در خیبر از مولوی

شعر علی (ع) در خیبر از مولوی

گر ز صورت بگذرید ای دوستان ***جنتست و گلستان در گلستان
امام علی (ع) در شعر مولوی

امام علی (ع) در شعر مولوی

مرتضی را گفت روزی یک عنود***کو ز تعظیم خدا آگه نبود
امام علی (ع) در شعر مولوی

امام علی (ع) در شعر مولوی

از علی آموز اخلاص عمل***شیر حق را دان مطهر از دغل
امام علی  (ع) در اشعار سنایی غزنوی

امام علی (ع) در اشعار سنایی غزنوی

کار عاقل نیست در دل مهر دلبر داشتن ***جان نگین مهر مهر شاخ بی‌بر داشتن