امام زمان (عج)

درس چهاردهم امام زمان (عح) در خطبه غدیر

درس چهاردهم امام زمان (عح) در خطبه غدیر

.أَلَا إِنَّهُ لَا غَالِبَ لَهُ وَ لَا مَنْصُورَ عَلَيْهِ.. آگاه باشيد که کسي غلبه بر امام زمان عليه السلام نمي کند،و هيچکس عليه او ياري نمي شود.
درس سیزدهم امام زمان (عح) در خطبه غدیر

درس سیزدهم امام زمان (عح) در خطبه غدیر

" بدانيد او کسي است که گذشتگان قرنهاي پيش به او بشارت داده اند".
درس دوازدهم امام زمان (ع) در خطبه غدیر

درس دوازدهم امام زمان (ع) در خطبه غدیر

‏"بدانيد او کسي است که امور به او تفويض شده است".
درس یازدهم امام زمان (ع) در خطبه عدیر

درس یازدهم امام زمان (ع) در خطبه عدیر

«أَلَا إِنَّهُ الْمُخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَل‏» ،بدانيد او از جانب خدايش خبر مي دهد.
درس دهم امام زمان در خطبه غدیر

درس دهم امام زمان در خطبه غدیر

ِ أَلَا إِنَّهُ الرَّشِيدُ السَّدِيدُ. بدانيد او رشد يافته و استوار است
درس نهم امام زمان (ع) در خطبه غدیر

درس نهم امام زمان (ع) در خطبه غدیر

اگر کسي بخواهد مدير گروهي باشد، بايستي امتيازاتي را داشته باشد
درس هشتم امام زمان (ع) در خطبه غدیر

درس هشتم امام زمان (ع) در خطبه غدیر

«أَلَا إِنَّهُ خِيَرَةُ اللَّهِ وَ مُخْتَارُه‏». بدانيد او خيرة الله است، مختارالله است .
درس هفتم امام زمان (ع) در خطبه غدیر

درس هفتم امام زمان (ع) در خطبه غدیر

چرا امام زمان عليه السلام شناسي در دين اينقدر از اهميت ويژه برخوردار است؟
درس ششم امام زمان (ع) در خطابه غدیر

درس ششم امام زمان (ع) در خطابه غدیر

آگاه باشيد او، به دست آورنده خون همه‌ي دوستان خداست.