تصویر

پوستر حدیث: سفارش مهم رسول خدا (ص) درباره همسایه

پوستر حدیث: سفارش مهم رسول خدا (ص) درباره همسایه

امام علی علیه السلام: خدا را، خدا را درباره همسايگانتان ، كه آنان سفارش شده پيامبر شمايند
پوستر حدیث: كسانى كه خداوند هدايتشان مى كند

پوستر حدیث: كسانى كه خداوند هدايتشان مى كند

هدايت شد آنكه زمام خويش را به دست خدا و رسول او و ولىِّ امرش سپرد
پوستر حدیث: افتخارات خاندانش او را به جايى نخواهد رسانيد

پوستر حدیث: افتخارات خاندانش او را به جايى نخواهد رسانيد

كسى كه كردارش او را به جايى نرساند، افتخارات خاندانش او را به جايى نخواهد رسانيد.
پوستر حدیث: آزادِ اسير، برده آزاد

پوستر حدیث: آزادِ اسير، برده آزاد

بنده اگر قناعت كند، آزاد است، آزاد، اگر طمع داشته باشد برده است!
پوستر حدیث: عملی که لذتش می رود ولی پیامدهای آن باقی می ماند

پوستر حدیث: عملی که لذتش می رود ولی پیامدهای آن باقی می ماند

فاصله ی بسیاری است میان دو عمل: عملی که لذتش می رود ولی پیامدهای آن باقی می ماند، و عملی که رنج و زحمتش می رود اما اجر و پاداش آن ماندگار است.
پوستر حدیث: كسانى كه خداوند هدايتشان مى كند ...

پوستر حدیث: كسانى كه خداوند هدايتشان مى كند ...

امام علی علیه السلام: هدايت شد آنكه زمام خويش را به دست خدا و رسول او و ولىِّ امرش سپرد
پوستر حدیث: از نیرنگ بازی به شدت بپرهیز

پوستر حدیث: از نیرنگ بازی به شدت بپرهیز

از نیرنگ بازی به شدت بپرهیز، زیرا نیرنگ خُلق و خوی مردمان پست و فرومایه است
پوستر حدیث: سرگرمی زیاد چه پیامدی دارد؟

پوستر حدیث: سرگرمی زیاد چه پیامدی دارد؟

کسی که زياد به سرگرمی بپردازد عقلش کم گردد
آیه قرآن :باران پس از نومیدی

آیه قرآن :باران پس از نومیدی

و اوست كه باران را پس از آنكه (مردم از آمدنش) نوميد شدند فرو مى فرستد